top of page
  • Yazarın fotoğrafıAdmin

İ Ş İ D - Evangelistler Tanrıya Yardımcı Olmak İstiyor


İ Ş İ D - Evangelistler Tanrıya Yardımcı Olmak İstiyor

İŞİD ya da DAEŞ, Evangelistlerin kurduğu bir örgüttür. Evangelistler Tanrıya yardımcı olmak istiyorlar. Evangelizm , Calvinizm’in Amerika’da doğmuş bir türevidir.Onlara göre insanların görevi – seçilmiş insanların - Tanrı’nın isteklerine yardımcı olmaktır. Bu görevlerin en önemlisi de, Armagedon Savaşı’nın bir an önce çıkması için çaba göstermektir.

İncil ya da Kitabı Mukaddes’in son fasikülü olan Vahiy bölümünün 16.16 satırını esas alıyorlar. Buna göre, İsa Mesih 144.000 savaşçı ile gökyüzünden inecek ve bütün dünya milletlerini bugünkü Suriye topraklarında bulunan Armagedon denilen yerde yok edecek ve Davud’un tahtına oturacaktır.

Seçilmiş Hıristiyanlar semaya yükselecek, Yahudiler ise başlayan bin yıllık altın çağda mutlu yaşayacaklardır.

Dikkat: Hıristiyanlara cennet, Yahudilere Dünya vaadedilmektedir

Süleyman Mabedi’nin bir an önce yeniden inşaası lazımdır..

Semaya sadece Armagedon savaşının çıkması için çalışarak Tanrıya yardım edenler yükselebilir.

Son ABD başkanlarının hepsi bu mezheptendir. Carter, Reagan, Bush, Clinton ve GW Bush. Bunların sonuncusu GW Bush bu düşünceleri açıkça beyan ettiği gibi bazı Avrupa ülke başkanlarına mektup dahi yazmıştır.

Bunlar şaka değil, buz gibi gerçeklerdir.

İŞİD ya da DEAŞ ya da DAEŞ , Evangelistleri yöneten SKULLS AND BONES SOCIETY ( Kurukafa ve Kemik Cemiyeti) ve bağlı örgütlerin ana sloganı olan ”ORDO AB CHAO ! deus meumque jus.” ( KAOS'tan çıkan düzen. Tanrı ve benim hakkım) düsturuna uygun hareket etmektedir.

Amaç ABD nin çıkarları falan değildir KAOS YARATMAK tır .

Bir avuç tehlikeli sapkın , ABD deki milyonları sapkın amaçlarına alet etmektedirler. Çıkan kaostan ABD zarar görmüş, görmemiş umurlarında değildir.Tek amaçları vardır, “TANRIYA YARDIMCI OLMAK” ve Armadedon Savaşı’nı mümkün olduğu kadar öne almak. Ne kadar erkene alabilirlerse, o kadar seçilmiş olma ihtimalleri artacak ve semaya yükseleceklerdir.

Evangelistlerin kökleri Avrupa Protestanlığı olmasına rağmen ne Calvinizm ve ne de Luthercilikle artık bir alakaları kalmamıştır. Bugün Evangelizm mezhebi, ya da yeni dini, ABD de 50-70 milyon, Dünya'da ise 350-450 milyon olmak üzere 500 milyon insanı peşinden sürüklemektedir.

Bambaşka bir Yahudi-Hıristiyan ortaklığı söz konusudur. Yapılanlar, yapılacağı iddia edilenler insan aklını dumura uğratacak kadar saçmadır.

Bu korkutucu gerçeklere emperyalizm gibi kavramlarla artık bakamayız. Çünkü onlar çok yetersiz kalmaya başladı.

Birçok ortalama Yahudi bu fikre karşıdır ve korkmaktadırlar. Amerikan halkının belirli bir kısmı bu korkunç gerçekleri görmekte, dillendirmektedir ama insanlara çok saçma geldiği için fazla dikkate alınmamaktadır.

Hitler gibi bir delinin dünyanın en gelişmiş toplumunu en iyi eğitim almış bilim adamlarını, en vicdanlı din adamlarını peşinden sürüklediğini unutmayalım.

475 milyon insan dışındakilerin gereksiz olduğunu iddia eden evangelistler bunu çeşitli dar toplantılarda dillendirmeye başlamışlardır.

Evangelistlerin ülkemizde de gerek misyonerlik çalışmaları, gerekse insan aklını zorlayan bazı garip topluluklara destek sağladığını görelim.

Ülkemizdeki bu topluluklar hangi amaca hizmet ettiklerini bilmeyen zavallı insanlardan oluşmaktadır.

Eğer Armagedon savaşı çıkarsa, bu zavallılar amacı bilmedikleri için semaya da yükselemeyecekler.

Güleyim mi, ağlayayım mı yoksa korkayım mı? Yoksa, "var bu işte bir menfaat" deyip ben de katılayım mı? Ama artık geçti.

Evangelistlerin Katoliklerle ya da Ortodokslarla uzaktan dahi bağları yoktur. Avrupa protastanlarından doğmuş olmakla birlikte, onlarla da bir alakası yok gibidir.

Bunlar deli saçması gibi gelebilir ama, gerçektir, gerçek.

Devletin bunları bilerek dış politika geliştireceğini varsayıyorum.

Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ne de olsa âhir zamandayız.

Ek: Armagedon denilen yer. Şam yakınlarında.


Armageddon adlı yer ve Megiddo Dağı


45 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page